L'Eurítmia i Joan Brossa

“A la vida hi ha els qui fan les coses i els qui en parlen”- Joan Brossa

Joan Brossa

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) fou un poeta moltes vegades anomenat “polièdric” per la seva voluntat de diluir les fronteres entre les arts i la creació en diferents gèneres, que com el mateix Brossa havia dit, eren “les cares d’una mateixa piràmide que es troben en el punt més alt”.

Una d’aquestes propostes fou la POESIA VISUAL, a través de la imatge, en forma de cartell, amb la intenció de fer arribar la poesia a tothom. I per poder-ho desxifrar, demana la implicació personal, creadora, per part de cadascú dels espectadors/lectors, segons Brossa “hem de saber treure’ns les sabates i ficar el nas al foc, perquè, les ganyotes de les lletres, les pugui veure tothom” ja que “L’art és vida i la vida és transformació”.

L’Eurítmia

L’eurítmia, art en moviment nascut a Alemanya al 1912, set anys abans del naixement de Brossa, ens proposa també una cara per arribar al punt més alt de la piràmide, la PARAULA EN MOVIMENT. Amb l’eurítmia ens endinsem a allò més essencial que amaga el so per fer-lo visible a través del nostre cos, del moviment, del gest.

Per tant, podríem considerar l’eurítmia com a poesia visual en moviment, com una eina de transformació i de VITALITAT.

Joan Brossa i L’Eurítmia

Joan Brossa ens ofereix el regal, la clau, que ens permet entrar, obrir la porta de la grafia, del so, per descobrir-ne la seva essència, tot enllaçant el so i la imatge.

Brossa va a l’essència de la grafia, del so, proposa un ambient, ens produeix unes vivències, i amb la imatge ens endinsem a un coneixement més profund, que ens parla de l’ésser, de les seves qualitats anímiques, dels seus processos vitals, dels laberints pels quals transita al llarg de la vida.

L’eurítmia i la poesia visual,
amb moviment

“Cada època posa a les mans un instrument que, si l’utilitzes bé, pot ser un element transformador de gran abast”-Joan Brossa

L’Eurítmia i Joan Brossa

Eurítmia Ocupacional proposa obrir aquesta porta, endinsar-nos a la poesia visual de Joan Brossa a través del moviment, per tal que des de l’experiència, des del moviment, cadascú pugui veure “les ganyotes de les lletres”, tot aportant-nos equilibri, benestar, vida, transformació.

Joan Brossa utilitza la imatge com a instrument transformador. A aquest procés, Eurítmia Ocupacional injecta el moviment a la imatge i al procés de transformació. Aquest és un procés de vitalitat.

Proposem vivenciar a través dels moviments que ofereix l’eurítmia la vitalitat que amaguen les obres poètiques de Brossa, endinsant-nos en allò més essencial, amb el concepte de l’ART com a eina de coneixement sobre un mateix i sobre els processos vitals que formen part de qualsevol ésser humà. Apropem l’obra de Brossa a l’ésser humà a través del moviment.

Proposem 2 projectes a partir de la selecció de les obres de Brossa que tenen relació amb les lletres i/o l'ambient que representen

La metodologia es fonamenta en 3 pilars

Imatge

La poesia visual de Joan Brossa com a punt de partida per a la transformació, que ens interpel·la a cadascú de nosaltres, l’art com a eina de coneixement.

Moviment

Movem un proposta de l’obra a través de l’Eurítmia, posem la imatge en moviment amb el nostre cos.

Vivència

A través del moviment arribem a l’aportació creadora pròpia, sentint allò que l’obra ens transmet, posant-hi també paraules.

«Jo mateix sóc un altre.
M’anomeneu i m’anomeno i tot plegat esdevé una raó real.
Entre el principi i la fi de totes les coses, la unitat i la diversitat,
qui pugui remuntar-se a l’origen, trobarà un univers
que no seria res sense la paraula.
Entre les lletres de l’abecedari encara resta molt per descobrir.»
Abecedari, Trasllat (1993)

L'Eurítmia i Joan Brossa
L'Eurítmia i Joan Brossa