“La música és arquitectura líquida; l´arquitectura és música congelada”

-Johann Wolfgang von Goethe

Eurítmia Ocupacional
ESTRUCTURA PER A LES ORGANITZACIONS

Entenem les organitzacions com a éssers vius formades per éssers humans, individualitats, que es formulen preguntes, que es preocupen. Les organitzacions també es formulen les mateixes preguntes, com a éssers vius que són que formen part d’un entorn en constant moviment. Aquestes preguntes t’apropen a les 3 possibles percepcions que la vida t’ofereix: la visió d’un mateix (la identitat), la visió que ens ofereix l’altre (l’equip de treball) i la visió que ens ofereix l’entorn (el mercat).

L`eurítmia, una eina per a la transformacó, per al canvi en les organitzacions

Eurítmia Ocupacional ofereix l’eina per ajudar a l’empresa o organització en els moments de cerca de més salut i desig de canvi, a través del moviment.

Eurítmia Ocupacional proposa el moviment en grup. A partir de tres principis:

 • La coordinació (la individualitat, la presència del Jo)
 • La cooperació (l’equip de treball, l’escolta de la paraula)
 • La geometria, el desplaçament en l’espai (l’estructura del món, el mercat)

Amb un intercanvi d’elements, com pot ser una bola de fusta, podem arribar a vivenciar les imatges creades que ajuden a la resolució de l’anàlisi realitzat en l’organització, experimentant el camí que va del cap als peus, de la preocupació a l’ocupació.
Són moviments grupals que porten una vivència, una imatge. Aquesta imatge pot transformar-se en un canvi. Un moviment senzill et pot conduir de la imatge a la resolució.

Quan una organització es planteja passar de la preocupació a l’ocupació, es planteja una transformació. Eurítmia Ocupacional ofereix els següents àmbits de treball per a les diferents fases del canvi:

 • El treball en equip
 • L’eficàcia del temps
 • Les col·laboracions i sinèrgies
 • La imatge de l’organització
 • La identitat de l’organització
 • La percepció del moment

Amb l’eina d’Eurítmia Ocupacional, les organitzacions poden vivenciar les qualitats orientades a treballar amb el concepte temps: l’anticipació (capacitat de gestió del temps) i la flexibilitat (la capacitat d’adaptació al canvi).

Entenem que sempre existeix una transformació en allò que és viu. Quan una empresa vol generar un canvi, les capacitats del propi ésser humà són les eines més grans que estan a la seva disposició.
Nosaltres incorporem a l’objectiu marcat de l’empresa l’eina de l’eurítmia, incorporem a l’ésser humà, al seu potencial, per arribar a aquest objectiu.
L’eurítmia, a través del moviment, ajuda a que es produeixi la transformació. El moviment d’un ésser, el moviment d’un grup, genera un moviment més ampli. És el principi físic sobre el qual es basen les transformacions, el conegut efecte papallona:

“Implica que si en un sistema es produeix una petita pertorbació inicial, mitjançant un procés d’amplificació, podrà generar un efecte considerablement gran a curt o mig termini.”

BENEFICIS DEL TREBALL AMB L’EURÍTMIA EN LES ORGANITZACIONS

El rem com l’Eurítmia ofereix a l’equip de treball esforç, fortalesa, cohesió i flexibilitat, qualitats clau per generar un robust equip humà de treball.

Treball en equip

Treballant amb l’Eurítmia, tots junts per assolir un objectiu comú, un sosté l’altre, amb canvis ràpids

 • Generem fortalesa, cohesió en l’equip
 • Millorem la flexibilitat en el treballa d’equip
L’Eurítmia, així com l’esgrima, ofereix la possibilitat, l’oportunitat de millorar la presencialitat de les persones que formen part d’un equip de treball i, per tant, la seva anticipació en el temps, millorant el ritme de treball.

Eficàcia del temps

Treballant que cada membre de l’equip estigui present

 • Et permet distingir allò important d’allò urgent
 • Et permet treballar en l’anticipació
 • Generar un ritme de salut a la feina
L’Eurítmia, així com el ciclisme, ofereix una oportunitat de poder treballar les decisions que afecten a l’equip, les col·laboracions per obtener un objectiu comú, les sinèrgies necessàries per créixer.

Col·laboracions i sinèrgies

El treball en el moviment d’un equip permet desenvolupar l’acollida de les novetats, l’evolució i transformació dels grups, la decisió en els canvia

 • Afavorint les sinèrgies
 • Facilitant les col·laboracions
 • Impulsant les decisions
L’Eurítmia, igual que el tir amb arc, t’ofereix l’oportunitat de a través d’un mateix i de l’equip de treball, anar una passa enrere per poder, en l’instant present, impulsar l’organització cap a l’exterior, tal i com ho fa el màrqueting.

La imatge de l’organització

Treballant amb l’Eurítmia, l’organització pot aprofundir en la seva imatge sobre el seu passat, present i futur

 • Promovent un màrqueting basat en la veracitat cap al món
 • Millorant el benestar dins de l’organització
 • Mostrant allò millor de l’organització per projectar-ho cap a l’exterior
 • Millorant la intercomunicació entre l’organització i el món
Quan s’afronta un repte com és l’ascendir, hom pot trobar-se amb un mateix, amb les pròpies dificultats, amb els seus dons, aquesta vivència la pots sentir també practicant l’Eurítmia, hom pot posar-se davant de sí mateix, una organització pot veure’s davant d’ella mateixa i identificar-se.

La identitat de l’organització

Treballant la confiança de l’equip, per reforçar la identitat de l’organització

 • Generant flexibilitat en l’escolta de les novetats del món
 • Treballant les decisions per tal que entusiasmin a l’equip
El triatló harmonitza tot el cos, oferint un esport complet en tota la seva magnitud, de la mateixa manera l’Eurítmia ofereix a l’ésser esdevenir una eina d’harmonització.

L’harmonització de l’organització

L’Eurítmia ajuda a l’harmonització de l’organització i, per tant, a la seva relació amb el món

 • Millorant per poder arribar als teus objectius
 • Ajudant a la transformació de l’organització de forma holística

EL NOSTRE PROPÒSIT

Quan una organització vol avançar de la preocupació a l’ocupació, Eurítmia Ocupacional ofereix una eina que ajuda a la resolució del procés a través de les imatges creades en el moviment, proposant a través d’una ment oberta, un cor obert i un actuar obert, la resolució del moviment i la resolució del procés.

“ARRIBAR A SER QUI ETS”

Una organització orientada cap al futur ha de saber cap a on i com dirigir-se a ell amb els seus principis filosòfics, i descobrir en ells els seus objectius vitals. Nosaltres acompanyem i ajudem en aquest camí.

Aportem solucions des de la consciència, des de la presència, produint resiliència, humanitzant les organitzacions, Coaching d'empresa, Coaching organitzacional, coaching personal
Coaching d'empresa, Coaching organitzacional, humanitzar les organitzacions tant empresarials com humanes
Aportem solucions des de la consciència, des de la presència, produint resiliència, humanitzant les organitzacions, Coaching d'empresa, Coaching organitzacional, coaching personal