Eurítmia Ocupacional

... ESCOLTA EL SILENCI!!...

...MILLORANT LA SALUT EN LES ORGANITZACIONS AMB EL MOVIMENT...

Joan Brossa, L’eurítmia i la poesia visual, amb moviment

Eurítmia Ocupacional

“A la vida hi ha els qui fan les coses i els qui en parlen”- Joan Brossaa

Quan una organització troba dificultats per avançar...

Eurítmia Ocupacional

Trasnformació i moviment

EN L’ENTRE TRANSCORRE ALLÒ QUE ÉS ESSENCIAL

Eurítmia Ocupacional

Forma i moviment

L’EURÍTMIA

És moviment amb consciència, creada a Alemanya fa més de 100 anys, amb ella Eurítmia Ocupacional ofereix la transformació:

 • Del moviment a la salut
 • De la salut al treball en equip
 • Del treball en equip al desenvolupament de les organitzacions
 • Augmentant la productivitat com a conseqüència
 • i l’autoestima personal com a objectiu

EURÍTMIA OCUPACIONAL PROPOSA UN MÈTODES DE TREBALL PER TAL QUE:

-ORGANITZACIONS I EMPRESES PUGUIN MILLORAR,
 • La consciència del “treball en equip”.
 • La responsabilitat en allò que es fa.
 • La confiança en els companys de treball
-LES PERSONES, ELS “TEAMLEADER”,
 • Omplin el lloc que els correspon a cadascun.
 • Guiïn a altres persones.
 • Anticipin els esdeveniments.
 • Mantinguin la totalitat dels processos a la vista.

EL NOSTRE PROPÒSIT

 • El compromís de GENERAR SALUT en els organismes socials i en les organitzacions. A través de l’Eurítmia Ocupacional, del desenvolupament de les habilitats socials, a partir del MOVIMENT.
 • Estimular i ajudar les persones i les organitzacions perquè prenguin les regnes de les seves pròpies iniciatives i s'ocupin del seu desenvolupament.

“PENSA PRIMER I ACTUA DESPRÉS I, MENTRE ACTUES, PENSA TAMBÉ.”

-Guido Gezelle

Eurítmia Ocupacional i Joan Brossa

Eurítmia Ocupacional proposa obrir aquesta porta, endinsar-nos a la poesia visual de Joan Brossa a través del moviment, per tal que des de l’experiència, des del moviment, cadascú pugui veure “les ganyotes de les lletres”, tot aportant-nos equilibri, benestar, vida, transformació.

Joan Brossa utilitza la imatge com a instrument transformador. A aquest procés, Eurítmia Ocupacional injecta el moviment a la imatge i al procés de transformació. Aquest és un procés de vitalitat.

Proposem vivenciar a través dels moviments que ofereix l’eurítmia la vitalitat que amaguen les obres poètiques de Brossa, endinsant-nos en allò més essencial, amb el concepte de l’ART com a eina de coneixement sobre un mateix i sobre els processos vitals que formen part de qualsevol ésser humà. Apropem l’obra de Brossa a l’ésser humà a través del moviment.

QUÈ APORTA L’EURÍTMIA OCUPACIONAL?

Clarificar les idees, els objectius...
Activar i millorar les habilitats de percepció social:

l’escolta, l’empatia, la resiliència social...

Oferir eines per a les habilitats d’equip.
Millorar les actuacions de grup.
Reduir l’estrès individual i social.

“Cada humà té un metge en el seu interior amb les forces d’autosanació i regeneració”

-Teofrast Paracels

L’eurítmia treballa amb aquestes forces.

Programes
Coaching d'empresa, Coaching organitzacional, humanitzar les organitzacions tant empresarials com humanes

EL NOSTRE MÈTODE:

L’Eurítmia Ocupacional, recolzant-se en la Teoría U d'Otto Scharmer i amb la formació rebuda per part d’Annemarie Ehrlich en seminaris des del 2016 fins a l’actualitat sobre l’eurítmia en l’empresa, proposa 5 MOVIMENTS amb els quals liderar un canvi profund en les organitzacions, per canviar el lloc interior des del qual opera un sistema.

REDONDEZ

A

cariciar el hombro,
acariciar la ola,
acariciar la nube,
acariciar la roca.

La mano con la luz
sobre el alma con Forma.
Melodía del tacto,
eternidAd RedOnda.

-JR. Jimenez