“Estimo als qui somien amb impossibles”

-Johann Wolfgang von Goethe

Euritmia Ocupacional
per a les organitzacions

La tasca de la direcció de qualsevol organització comprèn l’estabilització (mantenir l’estructura, allò que funciona) i la dinamització d’activitats (la recerca d’allò nou, el futur).
Una de les principals qualitats dels directius és la d’estar ocupats en el FUTUR.

“Procurem més ser pares del nostre futur que fills del nostre passat.”

-Miguel de Unamuno

Per arribar al diàleg i a la col·laboració cal treballar en el desenvolupament d’HABILITATS SOCIALS.
“Aquesta visió holística de l’ésser humà i les organitzacions és la que crea la possibilitat de portar a la pràctica el concepte de SALUTOGÉNESI , és a dir, ésser la teva pròpia font de salut. La generació de salut que farà que la malaltia tingui cada vegada menys presència en les nostres vides, tant a nivell individual com comunitari.” -Luis Espiga

Aportacions
  • -Clarificar les idees, els objectius...
  • -Activar i millorar les habilitats de percepció social: escolta, empatia, resiliència (resistència de l’individu versus la resiliència social)
    Oferir eines per a les habilitats d’equip
  • -Millorar les actuacions de grup
  • -Reduir l’estrès individual i social
El nostre propòsit és dotar d'harmonia a les estructures humanes, dotar-les d'equilibri, generant salut per a les empreses, organitzacions, comunitats i persones, funcionant com un coaching d'empreses, individual i organitzacional

EL NOSTRE PROPÒSIT

És el compromís de GENERAR SALUT en els organismes socials i en les organitzacions. A través de l’eurítmia ocupacional, a través del desenvolupament de les habilitats socials, a partir del MOVIMENT..

OFERIM A LES ORGANITZACIONS I A LES PERSONES

Un equilibri saludable exercitant l’escolta, la resiliència i l’harmonia. Per ajudar a aconseguir els objectius en connexió amb els teus pensaments, la teva filosofia, amb una qualitat humana.

El nostre mètode

“ARRIBAR A SER QUI ETS”

Una organització orientada cap al futur ha de saber cap a on i com dirigir-se a ell amb els seus principis filosòfics, i descobrir en ells els seus objectius vitals. Nosaltres acompanyem i ajudem en aquest camí.

Coaching d'empresa, Coaching organitzacional, humanitzar les organitzacions tant empresarials com humanes
Aportem solucions des de la consciència, des de la presència, produint resiliència, humanitzant les organitzacions, Coaching d'empresa, Coaching organitzacional, coaching personal
Recolzant-nos en la Teoria U d'Otto Scharmer, aplicats a l'Eurítmia per Annemarie Ehrlich, oferim un mètode innovador de coaching d'empresa, organitzacional i personal