EURÍTMIA

Què és l’eurítmia?

SALUT | Ritme | VITALITAT

L’ésser humà es troba pressionat pel dolor, el patiment, en la seva part més interna de l’ésser biològic i a través de la seva vitalitat, hi ha la possibilitat de fer de la vitalitat un instrument en el qual poder treballar. La vitalitat del cos humà és part de l’home, aquest es torna rígid en la majoria de les persones que es queden acomodades en les seves vides, que gasten la vida sense interès cap a l’entorn. I no és bo que la vitalitat del cos humà es torni rígida, no és bo per a les funcions biològiques del cos.
Quan treballem amb l’eurítmia, quan s’exerciten els seus moviments, el cos vital es torna dúctil i interiorment flexible. Proporcionant salut a un mateix, salutogènesi, ritme i respiració en la teva vida.

L’EURÍTMIA

Fa a l’home capaç de reconèixer-se a si mateix, augmentant i guanyant el control des de l’interior del seu ésser.

QUÈ ÉS L’EURÍTMIA

Etimològicament es composa d’un prefix d’origen grec, eu-, el significat del qual és “bo”, i –ritmia, referent al ritme.

  • -Eu: bo, en els primers set anys de vida és la qualitat que hauria de predominar, la bondat.
  • -Rythmos: el ritme. En el segon septeni, el nen arriba al ritme entre la respiració i la pulsació cardíaca, el ritme, la bellesa.
  • -Ia: la qualitat. En el tercer septeni, l’adolescència, es busca la veritat, endinsar-se en la qualitat dels conceptes, allò que és veritable

Per tant, podríem dir que en la paraula eurítmia es manifesten aquestes tres qualitats de la biografia humana: la bondat, la bellesa i la veritat. Ja que l’eurítmia és la qualitat del ritme bo, del ritme saludable.

Tothom coneix el mot ARÍTMIA, l’absència de ritme. L’EURÍTMIA seria el bon ritme, el ritme que és bo per a l’ésser humà, l’harmonització del ritme en l’ésser humà.

Tot ésser viu necessita un ritme de vida, en els nostres temps, la falta de ritme ens porta a sortir-nos de la SALUT i ens apropa a la malaltia (ictus, infarts....). L’EURÍTMIA ajuda a aportar ritme a l’ésser. En la vida, el ritme és molt important i s’expressa en la respiració.

La falta de ritme és el principi de la MALALTIA.

“L’educació principalment consisteix en ensenyar al nen que respiri correctament.”
-Rudolf Steiner “L’estudi de l’home com a base per a la pedagogia”
.

La formació d’eurítmia s’assoleix amb uns estudis equivalents als actuals GRAUS Universitaris tant en duració com en crèdits ETCS, realitzant estudis de 4 anys a temps complet i 5 anys i mig a temps parcial.

L’EURÍTMIA T’AJUDA A OBSERVAR, ESCOLTAR ALLÒ QUE ÉS TRANSCENDENTAL, QUE RESIDEIX EN EL SILENCI, EN L’ENTRE

"No feu eurítmia, sigueu eurítmia!"
-Annemarie Ehrlich

QUÈ T’OTORGA L’EURÍTMIA?

“T’ajuda a escoltar, a observar allò transcendental , i això només ocorre en el silenci, en l’entre.”

En l’ENTRE, quan dos sons són vertaders, entre ells pot venir un ECO, igual que entre una nota i una altra hi ha un interval, apareix la música.

En l’eurítmia primer has de pensar i després FER, aquí pot ser que comenci l’eurítmia, però allò que és segur que comença amb aquest pas, és la CONSCIÈNCIA. .

L’eurítmia es crea des del pensament, neix una imatge, s’uneix amb el sentir en el seu moviment, a través de la voluntat.

En l'EURÍTMIA són vivenciats a través del moviment els principis i fonaments teòrics-musicals i lingüístics
L'EURÍTMIA és una experiència del llenguatge i de la música en moviment