OCUPAR-SE

Eurítmia ocupacional

Eurítmia Ocupacional

Aportem solucions des de la consciència, des de la presència, produint resiliència, humanitzant les organitzacions, Coaching d'empresa, Coaching organitzacional, coaching personal

Quina és la forma adequada per a una organització, una comunitat, per tal que un grup concret d’éssers humans pugui treballar en conjunt?

Aquesta pregunta no s’hauria de contestar des d’una teoria sinó des d’una observació dels fets i de les necessitats (Rudolf Steiner). La malaltia del nostre temps és el pensar que exclou, segons Lievegoed "Dinàmica grupal".
La salut, la salutogènesi, rau en la inclusió, en la consideració dels pensaments de cada ésser humà que forma tot el cercle de persones i incorporar-los en les decisions. Hem de tenir en compte el NOSALTRES. Aquest canvi de pensament, és el canvi de paradigma que passa de l’EGOSISTEMA a l’ECOSISTEMA.
L’Eurítmia Ocupacional ajuda a tot allò social, a la inclusió, a tenir en compte a tot el grup, a tenir en nosaltres a tot el cercle de persones. Sols, no podem..

Tot el que és social està basat en l’escolta

“Escolta, seràs savi. L’inici de la saviesa és el ”silenci.
-Pitàgores

Tot el que és social està basat en l’escolta.

Aquest és el principi d’un desenvolupament saludable dels objectius del grup.
La Teoria U d’Otto Scharmer ofereix un llenguatge i un full de ruta per creuar el llindar cap a l’autèntica renovació i canvi. Per aconseguir-ho, hem de canviar el lloc des del qual nosaltres i els nostres sistemes operem. En el nostre temps, el lideratge consisteix en això.

Aportem solucions des de la consciència, des de la presència, produint resiliència, humanitzant les organitzacions, Coaching d'empresa, Coaching organitzacional, coaching personal
Recolzant-nos en la Teoria U d'Otto Scharmer, aplicats a l'Eurítmia per Annemarie Ehrlich, oferim un mètode innovador de coaching d'empresa, organitzacional i personal
1. PREOCUPAR-SE

1. Quan una organització es troba amb dificultats per avançar, les barreres poden ser les següents:

 • -No reconèixer allò que veiem (separar la percepció i el pensament)
 • -No dir allò que pensem (separar el pensament i la parla)
 • -No fer allò que diem (separar la parla i l’acció)
 • -No veure allò que fem (separar la percepció i l’acció)

Si l’organització percep aquesta situació, comença el fet de PREOCUPAR-SE.
Sobre aquest moviment, l’Eurítmia Ocupacional ofereix l’harmonització d’aquestes quatre qualitats: pensar, fer, veure i dir. L’harmonització es produeix dinamitzant l’ESCOLTA i el diàleg a través del moviment en grup, el moviment social.

2. DESOCUPAR-SE

Una organització ha de desocupar-se com a pas previ a l’acció d’ocupar-se. Aprendre del passat per connectar amb les possibilitats emergents futures.
Per això, ha d’observar els pensaments i comportaments habituals que l’han portat a la preocupació i deixar-los anar, abandonar-los.

“No podem resoldre els problemes amb el mateix tipus de pensament amb els que han estat creats” -Albert Einstein

En aquest moviment s’exercita deixar anar allò que no ens serveix del passat, ampliar els horitzons, deixar de veure en una sola direcció. L’Eurítmia Ocupacional exercita per això l’OBSERVACIÓ, apareixent el sorprendre’s, movent-nos en conjunt. Aquesta qualitat rejoveneix, flexibilitza, atorga resiliència.

3. OCUPAR-SE

L’organització, la comunitat, ha de tenir clar el lloc que li correspon, quin és el seu objectiu, la seva tasca, i ocupar aquest lloc en el món.
En el moment en el qual arribem al moviment de desocupar-se, comença un punt de col·lapse. Tenim dues opcions: tornar als nostres hàbits arrelats del passat o aturar-nos i deixar venir allò que és nou.
L’Eurítmia Ocupacional ofereix exercicis de moviment per estar despert, present, apareixent el SILENCI OCUPACIONAL, el silenci que sorgeix quan cadascú està ocupat en la seva tasca i aquesta és la tasca del grup.

“Ocupa el lloc que et correspon”-Annemarie Ehrlich
4. COCREAR

Quan un té clar el fet d’ocupar-se en l’organització i/o en la comunitat, és el moment de convertir la idea en realitat, de cristal·litzar-la:

 • -Amb la força de la intenció: “Un petit grup de ciutadans compromesos pot canviar el món, és l’únic que alguna vegada ho ha aconseguit” (Margaret Mead)
 • -Deixar venir
 • -Amb la gran voluntat: quan ens obrim a allò nou, accedim a la nostra voluntat més profunda. No deixar que les coses simplement succeeixin.
 • Llocs per despertar. Un determinat entorn o context ens convida a despertar amb més facilitat.

Nosaltres a través de l’Eurítmia Ocupacional, en el moviment, oferim una visió global de les capacitats i potències creadores que viuen en el grup.
A través del moviment, un pot experimentar la certesa, un diàleg amb l’espai i el temps. S’exercita l’amplitud de visió, l’avantsala de la creació. Un canvi en la forma de pensar. Amb l’eurítmia, a través de les formes i moviments en l’espai, es treballa moure’s i observar allò nou que es crea entre tots, aprendre a veure des d’una altra perspectiva, a identificar la creació d’allò nou que sorgeix quan es treballa en grup.

5. DESPREOCUPAR-SE

Quan un grup comença a crear, comença la seva evolució. En la creació et tornes més receptiu, estàs en l’ambient, en el context, en allò que t’envolta. El grup es troba en una situació d’obertura:

 • -Obertura de pensament.
 • -Obertura de sentiment, això ens permet empatitzar.
 • -Obertura emprenedora: podem deixar anar i deixar venir allò que és nou.

L’Eurítmia Ocupacional per experimentar aquest moment, el fet de despreocupar-se, en l’evolució, en l’obertura, proposa l’observació com a eina per deixar venir.
Treballant en grups que s’organitzin ells mateixos per una posterior integració amb la resta de grups. Aprenent de l’entorn, dels companys, a través de l’observació dels altres grups de treball pots arribar a sortir de tu mateix, a despreocupar-te, a evolucionar.

A TRAVÉS DEL MOVIMENT

L’Eurítmia Ocupacional, a través del moviment, podrà oferir l’experimentació en la creació, en l’organització del treball i en la integració de diferents grups de treball.

Nosaltres intervenim en qualsevol etapa de la vida del projecte (descrites per Bernard Lievegoed en "Dinámica grupal"):

 • A: Fase pionera: és la fase creadora de la iniciativa, la fase emprenedora, marcada per la voluntat de fer.

“Funcionarà sempre i quan cadascú pugui trobar-se amb l’altre. Sinó, es produeixen forats i apareix el sentiment d’abandonament” (B. Lievegoed)

 • B: Fase organitzativa: apareix la divisió del treball.

El desenvolupament de la comunitat social passa per la divisió del treball i no per fer tot de forma conjunta” (Rudolf Steiner)

 • C: Fase d’integració: en aquesta fase, la tendència és a la interrelació, com a procés socioecològic, apareix l’interès de conèixer que està succeint al voltant.

L’Eurítmia Ocupacional, a través de l’observació de l’organització i de l’escolta, ofereix una dinàmica personalitzada a l’organització en qualsevol fase en la qual es trobi.

CAMINS PER A FER-HO

Per a la salut i el desenvolupament de qualsevol organització o grup de persones que treballa per un objectiu comú, així com el de les persones en particular, existeixen dos camins:

1.-1. LA TROBADA AMB L’ALTRE ÉSSER HUMÀ.
2.-2. LA TROBADA AMB L’ENTORN.

L’EURÍTMIA OCUPACIONAL PROPOSA UN MÈTODE AMB L’OBJECTIU D’HARMONITZAR AQUESTS DOS CAMINS

Quan es troben amb obstacles que no els permeten avançar. A través del moviment, la geometria, el ritme...proporcionem un tipus d’exercici per cada tipus de desharmonització.

LES NOSTRES PROPOSTES

Lex Bos , a través d’aquesta pregunta en el llibre els “Dotze reptes: en els processos socials i en les organitzacions” proposa que existeixen 6 polaritats de forces amb 12 arquetips en els quals les organitzacions fluctuen.
Eurítmia Ocupacional, mitjançant l’eurítmia i treballant amb aquests 12 arquetips, treballa sobre aquestes forces en tot allò que és social per harmonitzar i trobar l’equilibri a través del moviment grupal. L’objectiu és harmonitzar aquestes forces per aconseguir:

 • Viure de forma més saludable
 • Major responsabilitat
 • Promoure la perseverança
 • Desenvolupar la tolerància
 • Afavorir la constància
 • Apropar-se a l’equanimitat

Eurítmia Ocupacional no només treballa amb el grup, l’organització, l’estructura global, sinó que també ho fa amb l’individu. Els desequilibris de l’estructura produeixen també desequilibris en la persona com:

 • Ansietat
 • Nerviosisme
 • Esgotament
 • Estrès
 • Addicció

Per això treballem sobre 7 arquetips amb el mateix objectiu anterior, la seva harmonització, en aquest cas focalitzat en l’individu.

Coaching d'empresa, Coaching organitzacional, humanitzar les organitzacions tant empresarials com humanes
Coaching d'empresa, Coaching organitzacional, humanitzar les organitzacions tant empresarials com humanes